Uddannelsesstruktur

Uddannelsesstruktur

Grundlæggende opbygning af uddannelsen

Grundlæggende opbygning af uddannelsen

NARM Practitioner-træningen består af 4 moduler á
5 dage, som i alt udgør 120 timers undervisning og træning over en
2-årig periode.

Der vil derfor være omkring 6 måneder mellem hvert modul.

Det giver mulighed for udvidede studier, træning af de kliniske færdigheder hjemme og i selvvalgte træningsgrupper.

Normalt ligger der et modul om foråret og et modul om efteråret.

Som supplement til undervisningen kan man vælge at tage individuelle eller gruppekonsultationer med kvalificerede assistenter.

Samtidig vælger mange kursister også at mødes i grupper til supervision mellem modulerne.

NARM Practitioner træningen består af 4 moduler á  5 dage, i alt 120 timers undervisning og træning over en
2-årig periode.

Modulerne vil typisk ligge med en mellemliggende periode på ca. 6 måneder.

Dette giver mulighed for udvidede studier, træning af de kliniske færdigheder hjemme og i selvvalgte træningsgrupper.

Normalt ligger der et modul om forået og et modul om efteråret.

Supplerende til undervisningen kan man vælge at tage individuelle- eller gruppekonsultationer med kvalificerede assistenter.

Ligesom mange kursister også vælger at mødes i grupper til supervision mellem modulerne.

Egen-terapi og supervision

For at blive certificeret NARM-terapeut, skal du gennemføre 10 egen-terapi-sessioner og 10 supervisionssessioner. De skal ligge i tidsrummet fra 3 måneder inden kursusstart til senest 1 år efter du har gennemført uddannelsen. Du har altså 3 år og 3 måneder til at gennemføre den krævede egen-terapi og supervision.

Supervisionen kan arrangeres enten som individuel supervision eller som gruppe-supervision i forskellige størrelser.

Det er et krav, at tre af supervisionerne skal være med underviseren. Den fælles supervision med underviseren gennemføres normalt en aften under hvert modul.

Det vil være muligt at tage terapisessioner og supervision under modulerne. Både individuelt og i grupper.

Terapi og supervision aftales direkte med den godkendte NARM-terapeut.

Vær opmærksom på, at både egen-terapi og supervision skal gennemføres af en uddannelsesgodkendt NARM-terapeut.
Det er altså ikke nok, at terapeuten er certificeret NARM terapeut.

Hvis du vælger ikke at blive certificeret NARM terapeut, modtager du naturligvis alligevel et kursusbevis. Kravet om egen-terapi og supervision gælder udelukkende dem som ønsker at blive certificerede.

Kun certificerede NARM terapeuter fremgår af terapeutlisten på NARM Danmarks officielle hjemmeside.

Egen-terapi og supervision

For at blive certificeret NARM terapeut, skal deltagerne have 10 egen-terapi sessioner og 10 supervisions sessioner over den
2-årige periode.

Supervisionen kan arrangeres enten som individuel supervision eller gruppe supervision i større eller mindre grupper.

Det er et krav, at tre af supervisionerne skal være med underviseren. Den fælles supervision med underviseren, gennemføres normalt en aften under hvert modul.

Det vil være muligt at tage terapisessioner og supervision under modulerne. Både individuelt og i grupper.

Terapi og supervision aftales direkte med den godkendte NARM terapeut.

Vær opmærksom på, at både egen-terapi og supervision skal gennemføres af en uddannelsesgodkendt NARM terapeut.
Det er altså ikke nok, at terapeuten er certificeret NARM terapeut.

Undervisningsmetoder

Alle moduler omfatter en kombination af to komplementære tilgange til undervisningen:

Didaktisk og teoretisk undervisning:
Indeholdende forelæsning, spørgsmål og svar perioder, diskussioner, vejledning og supervision på konkrete sager og analyse af demonstrations videoer. Der vil også være demonstrationsterapier.

Praksis indlæring:
Der vil være relevante øvelser i smågrupper, rollespil, udforskning af egne strategier, empatisk og kommunikativ træning og rig mulighed for at træne terapeutrollen under direkte supervision.

Undervisningsmetoder

Alle moduler omfatter en kombination af 2 komplementære tilgange til undervisningen:

Didaktisk og teoretisk undervisning:
Indeholdende forelæsning, spørgsmål og svar perioder, diskussioner, vejledning og analyse af demonstrationsvideoer. Der vil også være demonstrationsterapier.

Praksis indlæring:
Der vil være relevante øvelser i smågrupper, udforskning af egne strategier, empatisk og kommunikativ træning, rollespil og rig mulighed for at træne terapeutrollen under direkte supervision.

Program til modulerne i NARM uddannelsen

 • Den teoretiske orientering i NARM
 • Arbejde med chok og udviklings traumer; Polyvagal teorien
 • Arbejde integrativt med “Top-Down” og “Bottom-Up” processer
 • Organiserende principper i NARM
 • Overblik over de 5 adaptive overlevelsesstrategier
 • Forvrængningen af livskraften.
 • Det belastende og det helende kredsløb
 • Skam-og stoltheds baserede identifikationer
 • Tilknytning og tilknytningstab
 • Introduktion til NARMs 4 søjler
 • Etablering af den terapeutiske aftale “kontrakt”
 • NARMs relationelle model
 • ”Kontakt” overlevelsesstrategien
 • Den udviklingsmæssige proces: tilknytning & Separation-Individuation
 • Stil udforskningsmæssige spørgsmål
 • Somatic Mindfulness
 • ”Afstemnings” overlevelsesstrategien
 • Identificere og udnytte ressourcer
 • Arbejde ”her og nu” med dobbelt opmærksomhed
 • Reflektere positive skift
 • ”Autonomi” overlevelse strategien
 • Arbejde med vrede og aggression
 • Arbejde med skam og skyld
 • ”Tillids” overlevelsesstrategien
 • Primære og sekundære emotioner
 • Narcissisme og objektgørelse
 • Narcissistiske vs. sadistiske overgreb
 • Understøtte selvagens – understøttelse af dis-identifikations processen
 • ” Kærlighed-Sexualitets” overlevelsesstrategien.
 • Den psykologiske proces ved skam (skam som verbum)
 • Spore ekspansion & sammentrækning/ kontakt & ikke-kontakt
 • “Drilling Down”/ dekonstruktion af erfaring 
 • NARM-sproget
 • Personlighedsforstyrrelser overfor overlevelsesstrategierne.
 • Identificere kernedilemmaet; Kerne temaer vs Overlevelsesstrategier (adfærd, symptomer.)
 • Modoverføring & fælderne ved målorienteret og løsningsfokuseret psykoterapi
 • Hvordan udvikle arbejdshypoteser
 • Frys & intra psykisk konflikt
 • Selvhad & og selvfornægtelse/afvisning
 • Terapeutens modoverføring “Acting-Out & Re-Enactment”
 • Medfølelsens rolle og terapeutens tilbøjelighed til anstrengelse
 • Samspillet mellem overlevelsesstrategierne: Primære og sekundære mønstre
 • Overlevelsesstrategiernes relation til intimitet og seksualitet
 • Udvikling af kapaciteten for nydelse
 • Arbejde med par
 • Arbejde med identitet
 • Disidentifikation: alene-hed og frihed
 • Understøtte øget kompleksitet, kapacitet og resiliens
 • Overlevelsesstrategiernes fysiske udtryk
 • Arbejde med kanalerne for socialt engagement: Øjne, ører, ansigt og berøring
 • Effektiv integration af NARM i vores kliniske praksis
 • Adressere identitet ud fra både et psykologisk og et ikke vestligt perspektiv.

Indhold i modulerne på NARM-uddannelsen

Modul 1

 • Den teoretiske orientering i NARM
 • Arbejde med chok og udviklingstraumer; Polyvagal teorien
 • Arbejde integrativt med “Top-Down” og “Bottom-Up” processer
 • Organiserende principper i NARM
 • Overblik over de 5 adaptive overlevelsesstrategier
 • Forvrængningen af livskraften.
 • Det belastende og det helende kredsløb
 • Skam-og stolthedsbaserede identifikationer
 • Tilknytning og tilknytningstab
 • Introduktion til NARM’s 4 søjler
 • Etablering af den terapeutiske aftale: “kontrakt”
 • NARM’s relationelle model
 • ”Kontakt” overlevelsesstrategien

Modul 2

 • Den udviklingsmæssige proces: tilknytning & Separation-Individuation
 • Stil udforskningsmæssige spørgsmål
 • Somatic Mindfulness
 • ”Afstemningsoverlevelsesstrategien”
 • Identificere og udnytte ressourcer
 • Arbejde ”her og nu” med dobbelt opmærksomhed
 • Reflektere positive skift
 • ”Autonomi” overlevelsestrategien
 • Arbejde med vrede og aggression
 • Arbejde med skam og skyld

Modul 3

 • ”Tillidsoverlevelsesstrategien”
 • Primære og sekundære emotioner
 • Narcissisme og objektgørelse
 • Narcissistiske vs. sadistiske overgreb
 • Understøtte selvagens – understøttelse af dis-identifikationsprocessen
 • ” Kærlighed-seksualitets” overlevelsesstrategien.
 • Den psykologiske proces ved skam (skam som verbum)
 • Spore ekspansion & sammentrækning/ kontakt & ikke-kontakt
 • “Drilling Down”/ dekonstruktion af erfaring 
 • NARM-sproget
 • Personlighedsforstyrrelser overfor overlevelsesstrategierne.
 • Identificere kernedilemmaet; Kernetemaer vs. overlevelsesstrategier (adfærd, symptomer).
 • Modoverføring & fælderne ved målorienteret og løsningsfokuseret psykoterapi

Modul 4

 • Hvordan udvikle arbejdshypoteser
 • Frys & intra psykisk konflikt
 • Selvhad & og selvfornægtelse/afvisning
 • Terapeutens modoverføring “Acting-Out & Re-Enactment”
 • Medfølelsens rolle og terapeutens tilbøjelighed til anstrengelse
 • Samspillet mellem overlevelsesstrategierne: Primære og sekundære mønstre
 • Overlevelsesstrategiernes relation til intimitet og seksualitet
 • Udvikling af kapaciteten for nydelse
 • Arbejde med par
 • Arbejde med identitet
 • Disidentifikation: alenehed og frihed
 • Understøtte øget kompleksitet, kapacitet og resiliens
 • Overlevelsesstrategiernes fysiske udtryk
 • Arbejde med kanalerne for socialt engagement: Øjne, ører, ansigt og berøring
 • Effektiv integration af NARM i vores kliniske praksis
 • Adressere identitet ud fra både et psykologisk og et ikke vestligt perspektiv.

Udbyttet af NARM uddannelsen

Hør fysioterapeut Kirsten Bundgaard fortælle om sit udbytte af NARM uddannelsen. Kirsten har færdiggjort NARM uddannelsen, og arbejder nu aktivt med NARM i sin hverdag som fysioterapeut.

Udbyttet af NARM-uddannelsen

Hør fysioterapeut Kirsten Bundgaard fortælle om sit udbytte af NARM-uddannelsen. Kirsten har færdiggjort NARM-uddannelsen og arbejder nu aktivt med NARM i sin hverdag som fysioterapeut.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere optimalt. Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies på hjemmesiden.   Læs mere om cookiepolitikken her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om NARM Danmark i din indbakke.