Om os

Om os

Kontakt os

NARM Danmark 

Esromgade 15, opg. 1, 3. sal
Lokale 1320
2200 København N

Kontakt os

NARM Danmark 
Esromgade 15, opg. 1, 3. sal
2200 København N

Vores undervisere og assistenter

Tove
Mejdahl

Hovedlærer på NARM uddannelsen

Jeg er specialist og supervisor i klinisk psykologi og er godkendt til at undervise på specialistniveau i psykotraumatologi, psykoterapi, psykopatalogi og børnepsykologi.
Jeg har haft privat praksis siden 2001.

I min ”erfarings rygsæk” har jeg integreret min faglige og personlige udvikling gennem snart 40 år. Min tilgang til arbejdet med mennesker udspringer af et anerkendende, humanistisk og eksistentialistisk livssyn.

Jeg har altid været interesseret i, hvordan vores krop og psyke hænger sammen. Min nysgerrighed har betydet, at jeg gennem årene har tilegnet mig et bredt erfaringsgrundlag både fagligt og personligt ud fra flere oplevelses og erfaringsbaserede metoder – energiarbejde, gestaltterapi, psykodrama og hypnose.

I 1998 mødte jeg Peter Levine, og var herefter ”solgt til ” den unikke og nænsomme tilgang til chok-traume arbejde, som Somatic Experiencing tilbyder. Jeg uddannede mig til se-practitioner på det første uddannelseshold i Danmark. Herefter var jeg medorganisator på uddannelsen og assistent i Danmark og i Holland gennem 4 år.

En af de lærere som jeg mødte på se-uddannelsen var Laurence Heller. Hans tilgang til det terapeutiske arbejde og traumebehandling, blev jeg så glad for, at jeg udvalgte ham til at være min ”mentor”.
Jeg har fulgt ham siden, og dermed har jeg på nærmeste hold kunnet følge med i, hvordan han gennem en 10-årig periode udviklede NARM-metoden til arbejdet med udviklingstraumer.

Jeg blev assistent på den første NARM-uddannelse, der foregik i Tyskland i 2012. Jeg har herefter været ledende assistent på uddannelserne i Danmark og Holland. I 2016 blev jeg godkendt som lærer på NARM-uddannelsen, og som underviser gennemførte jeg den første NARM uddannelse i Norge fra 2018-19.

Nb! Mit hovedfokus er nu på undervisning og formidling af NARM, og jeg tager derfor ikke længere private klienter i min praksis.

Jeanett Bonnichsen

Ledende assistent på NARM uddannelsen

Mit arbejde er dels som autoriseret klinisk psykolog og dels som organisationspsykolog.

Jeg har min egen virksomhed: Center for Stress og Trivsel ApS, som jeg har haft i 25 år, hvilket også er udgangspunktet for min erhvervskarriere.

Udgangspunktet for min tilgang til terapi er dels eksistentielt orienteret, dels psykodynamisk og i rigtig stor grad fra min NARM uddannelse, som jeg tog på Laurence Hellers første uddannelseshold i Tyskland i 2012.

Jeg har siden fungeret som assistent på de danske, såvel som de hollandske og tyske uddannelser på både grund- og masterdelen.

Jeg er certificeret til at give supervision i såvel grupper som individuelt, individuelle sessioner og jeg kan godkende sessioner i forbindelse med MasterClass-uddannelsen

På NARM-uddannelsen fungerer jeg som ledende assistent for Tove Mejdahl og underviser på introholdet til uddannelsen.

For mig er nærvær og autenticitet i relationer virkelig vigtigt og jeg bestræber mig altid på netop det.

Hjemmeside: www.cfs.dk
Mail: jeb@cfs.dk
Telefon: 26 22 00 65

Majken Skjølstrup

Assistent på NARM uddannelsen

På NARM-uddannelsen vil du møde mig i rollen som assistent, hvilket betyder, at jeg er en del af undervisningsteamet.

Vi vil få mulighed for at arbejde sammen, når vi i mindre grupper øver os i NARM-principperne, hvor min rolle er at støtte og guide processen.

I disse grupper inviterer jeg til, at vi sammen kan træde ind i et trygt, legende rum med plads til at afprøve det, I lærer på uddannelsen.

Til hverdag arbejder jeg i privat praksis i Odense, hvor jeg udbyder NARM-terapi. 

Her taler jeg primært med unge og voksne, men også med børn, familier og par. 

Jeg oplever, at NARM er en stor gave i mit arbejde, både i forhold til den måde, jeg selv sidder i terapeutstolen, og i den måde, jeg møder mine klienter på.

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet fra Aalborg Universitet. I 2016 blev jeg certificeret som NARM-terapeut og i 2019 som NARM Master Practitioner.

Jeg tilbyder terapisessioner samt individuel supervision i forbindelse med NARM-uddannelsen, og jeg er endvidere godkendt til at give Case Consults og Experiential Consults for studerende på den internationale Level 1 NARM Online Basics Training.

Liv Søchting

Assistent på NARM uddannelsen

Louise Svendsen

Assistent på NARM uddannelsen

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, hvor jeg kandiderede i 1998. I 2001 blev jeg autoriseret psykolog og er desuden specialist og supervisor i psykotraumatologi og klinisk børnepsykologi.

Godkendt Assistent på NARM uddannelsen og erfaren underviser på specialistniveau i regi af Dansk Psykologforening. Herudover er jeg en hyppigt brugt underviser og supervisor, samt organiserer efteruddannelse for fagfæller.

 Jeg har arbejdet med NARM, siden jeg deltog på kursus ved Tove Mejdahl i 2004 og har siden 2008 fulgt grundlæggeren Laurence Heller.

Jeg blev certificeret i 2014 på det første danske uddannelseshold og har siden deltaget på samtlige uddannelser, han efterfølgende har gennemført i Danmark samt Master uddannelsen i Holland i 2018. 

Foruden NARM arbejder jeg også med mange andre traumebehandlingsmetoder, herunder Somatic Experiencing, Tapping/TFT samt klinisk hypnose og har især fokus på at arbejde med regulering af det autonome nervesystem.

Har til dagligt klinik med ydernummer i Søborg, så lægen kan henvise med tilskud. Desuden løser jeg akutte krisepsykologiske opgaver og er tilknyttet Læger uden Grænser. Jeg har haft egen klinik på fuld tid siden 2008. Før dette har jeg været i felten med forskellige humanitære organisationer, arbejdet med flygtninge og torturoverlevere i Danmark og udlandet samt arbejdet med familier med vanskeligheder i familierådgivningsregi samt i PPR. Jeg er frivillig i Adoption og Samfund, hvor jeg startede som rådgiver i 1996.

Hjemmeside: www.lsrt.dk
Mail: klinik@LSRT.dk
Telefon: 26 24 40 64

Rikke Dyrvig

Assistent på NARM uddannelsen

Jeg har beskæftiget mig med NARM siden 2014, og har en særlig interesse for traumers påvirkninger og for hvordan mennesker med traumer kan hjælpes til at få det bedre. Her finder jeg NARM yderst effektivt i mødet med de mennesker, jeg har i behandling.

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med børn og unge med autisme og ADHD i dagbehandling og med akutanbragte spædbørn og småbørn på døgninstitution.

Jeg er efterfølgende uddannet narrativ samtaleterapeut fra DISPUK, hvor jeg især har arbejdet med børn, unge og deres forældre.

Senest har jeg taget uddannelserne som NARM terapeut og NARM Master terapeut, hvor mit fokus især er på, hvordan jeg kan hjælpe voksne med komplekse udviklingstraumer som sidder fast i uhensigtsmæssige adfærdsmønstre trods længere tids terapi, råd og vejledning. Mit fokus er også på, hvordan jeg kan anvende viden fra NARM i behandling af børn, unge og deres forældre.

Siden 2005 har jeg arbejdet som familiekonsulent i kommunalt regi. Her beskæftiger jeg mig med terapi, grupper og undervisning. Jeg deltager i udviklingsarbejde, giver supervision og samarbejder med diverse samarbejdspartnere som dag- og døgninstitutioner, skoler, psykiatri, politi, jobcentre, plejefamilier osv. Dette er særligt interessant, fordi forskellige terapi former er i spil for at hjælpe den enkelte forælder, ung eller barn.

Siden 2010 har jeg sideløbende haft egen klinik, hvor jeg primært arbejder med unge og voksne med stress, angst og udviklingstraumer.

Anne Brit Sylvareik

Assistent på NARM uddannelsen og organisator af NARM uddannelsen i Norge

Jeg er assistent, vejleder og organisator på NARM uddannelsen i Norge. 
 

Arne Randrup

Godkendt til at give NARM sessioner og supervision på alle niveauer

Født 1954 – oprindeligt lærer/viceinspektør.

Egen fuldtidspraksis fra 2003. Er nu halv-pensionist.

SE-practitioner og NARM-masterterapeut.

Godkendt til at give NARM-sessioner og supervision på alle niveauer

Vibeke Høgsted

Assistent på NARM uddannelsen

At bringe kroppen med ind i psykoterapi har optaget mig i over 20 år.

Bl.a. under studier på Wiens Universitet lod jeg mig inspirere af forskellige former for intervention med kroppen inddraget i psykoterapi.

Som færdiguddannet psykolog søgte jeg med det samme ind på SE-uddannelsen (Somatic Experiencing) ved Peter Levine. 

I den proces kunne jeg mærke, at dette ville blive en væsentlig del af den måde, jeg ville  arbejde psykoterapeutisk på: gennem kroppen.

Lige siden har jeg udviklet og uddannet mig indenfor traumebehandling og er i dag godkendt specialist af Dansk Psykologforening i henholdsvis psykotraumatologi og psykoterapi voksne.

NARM metoden er den metode, som jeg i dag læner mig mest op ad.

Bl.a. i mit arbejde i psykiatrien (Region Sjælland), hvor jeg behandler patienter med PTSD og Kompleks PTSD.

En del af mit arbejdsfelt er også at supervisere andre psykoterapeuter – særligt psykologer. NARM uddannelsen har meget at byde på både i forståelsen af problemstillinger, og hvordan man kan intervenere.

Ved siden af min ansættelse i psykiatrien, udbyder jeg i begrænset omfang virtuelle sessioner.

Jeg er også godkendt til at give sessioner på NARM uddannelsen, som tæller til certificering til NARM diplomet.

Terapeuterne på NARM uddannelsen har jeg kendt over mange år. Det er livsbekræftende og meget glædeligt for mig at være en del af det netværk. Samtidig er det et yderst professionelt og kompetent læringsmiljø, som gør mig nysgerrig, lykkelig og til tider meget berørt over meget livsgivende processer for deltagerne, der både kommer til at bringe sig selv i spil og deres tilgang i behandling.

Hjemmeside: www.ptsd.dk
Mail: info@ptsd.dk
Telefon: 22 83 61 22

Bente Græbert-Tiede

Assistent på NARM uddannelsen

Jeg har haft selvstændig virksomhed som terapeut i 25 år.

I terapeutisk øjemed har jeg læst psykologi på RUC og taget en uddannelse som klinisk diætist.

I 2010 tog jeg uddannelsen i SE (Somatic Experience) og fik for alvor interesse i at arbejde med traumer.
Da NARM-uddannelsen kom til Danmark i 2014, var det derfor naturligt at videreuddanne mig indenfor dette felt.

Jeg har været assistent på NARM uddannelsen Danmark og hospitant på NARM Masterclass i Holland og er godkendt til at give individuelle terapisessioner til NARM-studerende.

Som terapeut har jeg klienter i forløb både individuelt og i grupper. Min tilgang og interesse er holistisk og har fokus på det hele menneske. Jeg anvender de forskellige teknikker og behandlinger, hvor det gør mest gavn for klienten. 

I mine opgaver for kommunerne, hvor der er risiko for tvangsfjernelse af børn, er jeg især optaget af bearbejdelse af forældrenes traumer, for derigennem at øge deres evne til kontakt og bedre håndtering af forældrerollen.

  • Certificeret NARM master, Tyskland, v./PhD. dr. Laurence Heller, 2017
  • Specialmodul SE: “Tune into children – Interactions”, 2016
  • Specialmodul SE: “Komplekse traumer, Touch og Kropslig Forankring”, 2015
  • Certificeret NARM therapist, Danmark, v./PhD. dr. Laurence Heller, 2014
  • Certificeret Somatic Experiencing Practitioner (3-årig), v./Peter Levine 2010

Tue Kjær

Organisator af NARM uddannelsen i Danmark

Som organisator af NARM uddannelsen i Danmark er det mit ansvar, at logistikken bag NARM uddannelserne fungerer optimalt.

Det er vigtigt for mig, at du får en god oplevelse både før, under og efter din NARM uddannelse eller dit kursus. Særligt fokuserer jeg på, at du får de optimale læringsvilkår og dermed størst muligt udbytte af din uddannelse.

Jeg står for en organisation, som er fleksibel, støttende, løsningsfokuseret og til stadighed leverer uddannelse af høj kvalitet på alle områder.

Ved siden af at organisere NARM uddannelser og kurser, arbejder jeg som psykoterapeut, coach og er erhvervsdrivende i København. Jeg arbejder med private, ledere og virksomheder.

Mine uddannelser er brede: Tidligere officer med fokus på ledelse og uddannelse, pilot, coach, ledercoach og psykoterapeut. Uanset hvad jeg laver, er jeg nysgerrig på mennesket, relationen og længslen.

Privat er jeg gift og far til 2 piger.

Jeg glæder mig til at møde dig på en af vores uddannelser

Lisa Dalsgaard

Koordinator hos NARM Danmark

Vores undervisere og assistenter

Tove Mejdahl

Hovedlærer på NARM uddannelsen

Jeg er specialist og supervisor i klinisk psykologi og er godkendt til at undervise på specialistniveau i psykotraumatologi, psykoterapi, psykopatalogi og børnepsykologi. Jeg har haft privat praksis siden 2001.

I min ”erfaringsrygsæk” har jeg integreret min faglige og personlige udvikling gennem snart 40 år. Min tilgang til arbejdet med mennesker udspringer af et anerkendende, humanistisk og eksistentialistisk livssyn.

Jeg har altid været interesseret i, hvordan vores krop og psyke hænger sammen. Min nysgerrighed har betydet, at jeg gennem årene har tilegnet mig et bredt erfaringsgrundlag både fagligt og personligt ud fra flere oplevelses- og erfaringsbaserede metoder – energiarbejde, gestaltterapi, psykodrama og hypnose.

I 1998 mødte jeg Peter Levine og var herefter ”solgt til” den unikke og nænsomme tilgang til chok-traume-arbejde, som Somatic Experiencing tilbyder. Jeg uddannede mig til se-practitioner på det første uddannelseshold i Danmark. Herefter var jeg medorganisator på uddannelsen og assistent i Danmark og i Holland gennem 4 år.

En af de lærere, som jeg mødte på se-uddannelsen, var Laurence Heller. Hans tilgang til det terapeutiske arbejde og traumebehandling blev jeg så glad for, at jeg udvalgte ham til at være min ”mentor”.

Jeg har fulgt ham siden, og dermed har jeg på nærmeste hold kunne følge med i, hvordan han gennem en 10-årig periode udviklede NARM-metoden til arbejdet med udviklingstraumer.

Jeg blev assistent på den første NARM-uddannelse, der foregik i Tyskland i 2012. Jeg har herefter været ledende assistent på uddannelserne i Danmark og Holland. I 2016 blev jeg godkendt som lærer på NARM-uddannelsen, og som underviser gennemførte jeg den første NARM uddannelse i Norge fra 2018-19.

Nb! Mit hovedfokus er nu på undervisning og formidling af NARM, og jeg tager derfor ikke længere private klienter i min praksis.

Jeanett Bonnichsen

Ledende assistent NARM uddannelsen

Mit arbejde er dels som autoriseret klinisk psykolog og dels som organisationspsykolog.

Jeg har min egen virksomhed: Center for Stress og Trivsel ApS, som jeg har haft i 25 år, hvilket også er udgangspunktet for min erhvervskarriere.

Udgangspunktet for min tilgang til terapi er dels eksistentielt orienteret, dels psykodynamisk og i rigtig stor grad fra min NARM-uddannelse, som jeg tog på Laurence Hellers første uddannelseshold i Tyskland.

Jeg har siden fungeret som assistent på de danske, såvel som de hollandske og tyske uddannelser på både grund- og masterdelen.

Jeg er certificeret til at give individuelle sessioner, supervision i såvel grupper som individuelt, og jeg kan godkende sessioner i forbindelse med MasterClass-uddannelsen.

På NARM-uddannelsen fungerer jeg som ledende assistent for Tove Mejdahl og underviser på introholdet til uddannelsen.

For mig er nærvær og autenticitet i relationer virkelig vigtigt, og jeg bestræber mig altid på netop det.

Hjemmeside: www.cfs.dk
Mail: jeb@cfs.dk
Telefon: 33 14 40 20

Majken Skjølstrup

Assistent på NARM uddannelsen

På NARM-uddannelsen vil du møde mig i rollen som assistent, hvilket betyder, at jeg er en del af undervisningsteamet.

Vi vil få mulighed for at arbejde sammen, når vi i mindre grupper øver os i NARM-principperne, hvor min rolle er at støtte og guide processen.

I disse grupper inviterer jeg til, at vi sammen kan træde ind i et trygt, legende rum med plads til at afprøve det, I lærer på uddannelsen.

Til hverdag arbejder jeg i privat praksis i Odense, hvor jeg udbyder NARM-terapi. 

Her taler jeg primært med unge og voksne, men også med børn, familier og par. 

Jeg oplever, at NARM er en stor gave i mit arbejde, både i forhold til den måde, jeg selv sidder i terapeutstolen, og i den måde, jeg møder mine klienter på.

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet fra Aalborg Universitet. I 2016 blev jeg certificeret som NARM-terapeut og som NARM Master Practitioner i 2019.

Jeg tilbyder terapisessioner samt individuel supervision i forbindelse med NARM-uddannelsen, og er endvidere godkendt til at give Case Consults og Experiential Consults for studerende på den internationale Level 1 NARM Online Basics Training.

Liv Søchting

Assistent på NARM uddannelsen

louisebillede

Louise Svendsen

Assistent på NARM uddannelsen

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, hvor jeg kandiderede i 1998. I 2001 blev jeg autoriseret psykolog og er desuden specialist og supervisor i psykotraumatologi og klinisk børnepsykologi.

Godkendt Assistent på NARM-uddannelsen og erfaren underviser på specialistniveau i regi af Dansk Psykologforening. Herudover er jeg desuden en hyppigt brugt underviser og supervisor, og desuden organiserer jeg efteruddannelse for fagfæller.

Jeg har arbejdet med NARM, siden jeg deltog på kursus ved Tove Mejdahl i 2004 og har siden 2008 fulgt grundlæggeren Laurence Heller.

Jeg blev certificeret i 2014 på det første danske uddannelseshold og har siden deltaget på samtlige uddannelser, han efterfølgende har gennemført i Danmark samt Master-uddannelsen i Holland i 2018. 

Foruden NARM arbejder jeg også med mange andre traumebehandlingsmetoder, herunder Somatic Experiencing, Tapping/TFT samt klinisk hypnose og har især fokus på at arbejde med regulering af det autonome nervesystem.

Har til dagligt klinik med ydernummer i Søborg, så lægen kan henvise med tilskud. Desuden løser jeg akutte krisepsykologiske opgaver og er tilknyttet Læger Uden Grænser. Jeg har haft egen klinik på fuld tid siden 2008. Før dette har jeg været i felten med forskellige humanitære organisationer, arbejdet med flygtninge og torturoverlevere i Danmark og udlandet samt arbejdet med familier med vanskeligheder i familierådgivningsregi samt i PPR. Jeg er frivillig i Adoption og Samfund, hvor jeg startede som rådgiver i 1996.

Hjemmeside: www.lsrt.dk
Mail: klinik@LSRT.dk
Telefon: 26 24 40 64

Rikke Dyrvig

Assistent på NARM uddannelsen

Siden jeg i 2014 stiftede bekendtskab med NARM, har jeg haft stor interesse i, hvordan traumer påvirker mennesker og hvordan mennesker med traumer kan hjælpes til at få det bedre.

Udover en grunduddannelse som pædagog og med pædagogisk erfaring indenfor både dag- og døgnområdet, har jeg efteruddannelse som narrativ samtaleterapeut fra DISPUK, NARM terapeut og NARM Master terapeut.

I forbindelse med NARM uddannelsen er jeg godkendt til at give sessioner og individuel supervisor til de studerende for at opnå certificering.

Jeg har siden 2005 arbejdet som familiekonsulent i kommunalt regi. Her beskæftiger jeg mig med børn, unge og deres familier både i terapi, grupper og undervisning.

Jeg deltager i udviklingsarbejde, giver supervision og samarbejder med diverse samarbejdspartnere som dag- og døgninstitutioner, skoler, psykiatri, politi, jobcentre, plejefamilier osv.

Siden 2010 har jeg, ved siden af mit arbejde på Familieværkstedet i Esbjerg kommune, haft egen klinik, hvor jeg primært har samtaler med unge og voksne.

Anne Brit Sylvareik

Assistent på NARM uddannelsen og organisator af NARM uddannelsen i Norge

Jeg er assistent, vejleder og organisator på NARM uddannelsen i Norge. 
 

Arne Randrup

Godkendt til at give NARM sessioner og supervision på alle niveauer

Født 1954 – oprindeligt lærer/viceinspektør.

Egen fuldtidspraksis fra 2003. Er nu halv-pensionist.

SE-practitioner og NARM-masterterapeut.

Godkendt til at give NARM-sessioner og supervision på alle niveauer

Vibeke Høgsted

Assistent på NARM uddannelsen

At bringe kroppen med ind i psykoterapi har optaget mig i over 20 år.

Bl.a. under studier på Wiens Universitet lod jeg mig inspirere af forskellige former for intervention med kroppen inddraget i psykoterapi.

Som færdiguddannet psykolog søgte jeg med det samme ind på SE-uddannelsen (Somatic Experiencing) ved Peter Levine. 

I den proces kunne jeg mærke, at dette ville blive en væsentlig del af den måde, jeg ville  arbejde psykoterapeutisk på: gennem kroppen.

Lige siden har jeg udviklet og uddannet mig indenfor traumebehandling og er i dag godkendt specialist af Dansk Psykologforening i henholdsvis psykotraumatologi og psykoterapi voksne.

NARM metoden er den metode, som jeg i dag læner mig mest op ad.

Bl.a. i mit arbejde i psykiatrien (Region Sjælland), hvor jeg behandler patienter med PTSD og Kompleks PTSD.

En del af mit arbejdsfelt er også at supervisere andre psykoterapeuter – særligt psykologer. NARM uddannelsen har meget at byde på både i forståelsen af problemstillinger, og hvordan man kan intervenere.

Ved siden af min ansættelse i psykiatrien, udbyder jeg i begrænset omfang virtuelle sessioner.

Jeg er også godkendt til at give sessioner på NARM uddannelsen, som tæller til certificering til NARM diplomet.

Terapeuterne på NARM uddannelsen har jeg kendt over mange år. Det er livsbekræftende og meget glædeligt for mig at være en del af det netværk. Samtidig er det et yderst professionelt og kompetent læringsmiljø, som gør mig nysgerrig, lykkelig og til tider meget berørt over meget livsgivende processer for deltagerne, der både kommer til at bringe sig selv i spil og deres tilgang i behandling.

Hjemmeside: www.ptsd.dk
Mail: info@ptsd.dk
Telefon: 22 83 61 22

Bente Græbert-Tiede

Assistent på NARM uddannelsen

Jeg har haft selvstændig virksomhed som terapeut i 25 år.

I terapeutisk øjemed har jeg læst psykologi på RUC og taget en uddannelse som klinisk diætist.

I 2010 tog jeg uddannelsen i SE (Somatic Experience) og fik for alvor interesse i at arbejde med traumer.
Da NARM-uddannelsen kom til Danmark i 2014, var det derfor naturligt at videreuddanne mig indenfor dette felt.

Jeg har assisteret på NARM uddannelsen i både Danmark og Holland og er godkendt til at give individuelle terapisessioner til NARM-studerende.

Som terapeut har jeg klienter i forløb både individuelt og i grupper. Min tilgang og interesse er holistisk og har fokus på det hele menneske. Jeg anvender de forskellige teknikker og behandlinger, hvor det gør mest gavn for klienten. 

I mine opgaver for kommunerne, hvor der er risiko for tvangsfjernelse af børn, er jeg især optaget af bearbejdelse af forældrenes traumer, for derigennem at øge deres evne til kontakt og bedre håndtering af forældrerollen.

  • Certificeret NARM master, Tyskland, v./PhD. dr. Laurence Heller, 2017
  • Specialmodul SE: “Tune into children – Interactions”, 2016
  • Specialmodul SE: “Komplekse traumer, Touch og Kropslig Forankring”, 2015
  • Certificeret NARM therapist, Danmark, v./PhD. dr. Laurence Heller, 2014
  • Certificeret Somatic Experiencing Practitioner (3årig), v./Peter Levine 2010

tue_billede_cirkel

Tue Kjær

Organisator af NARM uddannelsen i Danmark

Som organisator af NARM uddannelsen i Danmark, er det mit ansvar at logistikken bag NARM uddannelserne fungerer optimalt.

Det er vigtigt for mig, at du får en god oplevelse både før, under og efter din NARM uddannelse eller dit kursus. Særligt fokuserer jeg på, at du får de optimale læringsvilkår og dermed størst muligt udbytte af din uddannelse.

Jeg står for en organisation som er fleksibel, støttende, løsningsfokuseret og til stadighed leverer uddannelse af høj kvalitet på alle områder.

Ved siden af at organisere NARM uddannelser og kurser, arbejder jeg som psykoterapeut, coach og er erhvervsdrivende i København. Jeg arbejder med private, ledere og virksomheder.

Mine uddannelser er brede: Tidligere officer med fokus på ledelse og uddannelse, pilot, coach, ledercoach og psykoterapeut. Uanset hvad jeg laver, er jeg nysgerrig på mennesket, relationen og længslen.

Privat er jeg gift og far til 2 piger.

Jeg glæder mig til at møde dig på en af vores uddannelser

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere optimalt. Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies på hjemmesiden.   Læs mere om cookiepolitikken her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om NARM Danmark i din indbakke.