NARM-uddannelsen

Video om NARM uddannelsen

Se videon for at få et indblik i NARM uddannelsen. Hvis du vil have mere faglig viden, så kig under menupunktet “hvad er NARM”. Her finder du information om generelle principper i NARM, overlevelsesstrategier og meget mere.

Hvis du ikke kan se videoen ovenfor, skyldes det dine cookie-indstillinger. Du kan alternativt se videoen på YouTube.

Video om NARM- uddannelsen

Se videoen for at få et indblik i NARM-uddannelsen. Hvis du vil have mere faglig viden, så kig under menupunktet: Hvad er NARM. Her finder du information om generelle principper i NARM, overlevelsesstrategier og meget mere.

Hvis du ikke kan se videoen, skyldes det dine cookie-indstillinger. Du kan alternativt se videoen på YouTube.

Live coaching af en NARM studerende

I videoen ser du en NARM terapisession, hvor hovedlærer aut. psykolog Tove Mejdahl laver en live coaching af en NARM studerende på modul 3 af NARM uddannelsen.

Hvis du ikke kan se videoen, skyldes det dine cookie-indstillinger. Du kan alternativt se videoen på YouTube.

NARM Demonstrationsterapi

I videoen ser du en NARM terapisession med NARM hovedlærer aut. psykolog Tove Mejdahl. Videoen er optaget under en NARM demonstrationsdag.

Hvis du ikke kan se videoen, skyldes det dine cookie-indstillinger. Du kan alternativt se videoen på YouTube.

Video om NARM uddannelsen

Se videoen for at få et indblik i NARM uddannelsen. Hvis du vil have mere faglig viden, så kig under menupunktet “hvad er NARM”. Her finder du information om generelle principper i NARM, overlevelsesstrategier og meget mere.

Hvis du ikke kan se videoen ovenfor, skyldes det dine cookie-indstillinger. Du kan alternativt se videoen på YouTube.

Lidt om NARM

Den NeuroAffective Relationelle Model (NARM™) er en avanceret klinisk træning henvendt til kropsorienterede praktikere, der arbejder med udviklingstraumer.

Med NARM adresserer vi relationelle og tilknytningsmæssige traumer ved at arbejde med tidlige ubevidste mønstre af frakoblinger, som har en dyb effekt på vores emotioner, fysiologi, adfærd og relationer.
Ved at integrere en psykodynamisk og krops- centret tilgang, tilbyder NARM en sammenhængende teoretisk og klinisk model til arbejdet med udviklingstraumer.

Lidt om NARM

Den NeuroAffective Relationelle Model (NARM™) er en avanceret klinisk træning henvendt til kropsorienterede praktikere, der arbejder med udviklingstraumer.

Med NARM adresserer vi relationelle og tilknytningsmæssige traumer ved at arbejde med tidlige, ubevidste mønstre af frakoblinger, som har en dyb effekt på vores emotioner, fysiologi, adfærd og relationer.
Ved at integrere en psykodynamisk og kropscentret tilgang tilbyder NARM en sammenhængende teoretisk og klinisk model til arbejdet med udviklingstraumer.

NARM træningen

NARM trækker både på psykodynamiske modeller som tilknytningsteori/objekt-relationsteori og på somatiske metoder. 

NARM bygger endvidere på karakterstruktursystemet, som blev udviklet af Wilhelm Reich og videreudviklet af Alexander Lowen med den biodynamiske teori, som fokuserer på forbindelsen mellem psykologiske temaer og det aftryk, som de afsætter kropsligt.

Med NARM tilbydes en ny vej til det relationelle arbejde, som er ressourceorienteret, ikke-regressiv, ikke-katarsisorienteret og helt klart ikke patologiserende.

Vi arbejder relationelt i nuet indenfor konteksten af, hvad den interpersonelle neurobiologi er funderet i. I NARM kaldes dette ”somatisk mindfulness”, hvilket er inspireret af en ikke-vestlig orientering om identitetens natur.

Det repræsenterer et fundamentalt skift at arbejde simultant på denne måde. Det har også betydelige kliniske implikationer ift. at forløse komplekse traumer og understøtte personlig og relationel vækst.

NARM uddannelsens formål er opbygning og udbygning af kliniske kompetencer.

I træningen sikres den teoretiske, videnskabelige og empiriske basis for at forstå elementerne i NARM; samtidig med at vægten lægges på, at deltagernes egen praksis og kliniske kompetencer bliver udviklet og forfinet.

NARM-træningen

NARM trækker både på psykodynamiske modeller som tilknytningsteori/objekt-relationsteori og på somatiske metoder. 

NARM bygger endvidere på karakterstruktursystemet, som blev udviklet af Wilhelm Reich og videreudviklet af Alexander Lowen med den biodynamiske teori, som fokuserer på forbindelsen mellem psykologiske temaer og det aftryk, som de afsætter kropsligt.

Med NARM tilbydes en ny vej til det relationelle arbejde, som er ressourceorienteret, ikke-regressiv, ikke-katarsisorienteret og helt klart ikke patologiserende.

Vi arbejder relationelt i nuet indenfor konteksten af, hvad den interpersonelle neurobiologi er funderet i. I NARM bliver dette kaldt somatisk mindfulness, hvilket er inspireret af en ikke-vestlig orientering om identitetens natur.

Det repræsenterer et fundamentalt skift at arbejde simultant på denne måde. Det har også betydelige kliniske implikationer ift. at forløse komplekse traumer og understøtte personlig og relationel vækst.

NARM-uddannelsens formål er opbygning og udbygning af kliniske kompetencer.

I træningen sikres den teoretiske, videnskabelige og empiriske basis for at forstå elementerne i NARM, og der bliver samtidig lagt vægt på, at deltagernes egen praksis og kliniske kompetencer bliver udviklet og forfinet.

Under NARM træningen vil du lære:

De forskellige færdigheder som er nødvendige for at kunne arbejde med udviklingstraumer versus choktraumer, samt hvornår og hvorfor choktraume interventioner kan være kontraindicerende i arbejdet med udviklingstraumer.

Hvordan man adresserer det komplekse samspil mellem dysregulering i nervesystemet og identitetsforstyrrelser som toksisk skam og skyld, lavt selvværd, kronisk selvkritik og andre psyko-biologiske symptomer

Hvordan man i nuet kan arbejde med de tidligt tilpassende overlevelsesstrategier, som engang var livreddende, men som nu virker hæmmende for vores klienters livsudfoldelse.

Hvornår man arbejder “bottom up” og hvornår “top-down”, og hvordan man arbejder simultant med begge retninger for at kunne møde de specielle udfordringer, vi finder i udviklingstraumer.

Hvordan man støtter klienter gennem en mindful, fremadskridende proces som betyder, at de vil blive i stand til at
dis-identificere sig med deres identitetsforstyrrelser.

En ny sammenhængende teori for, hvordan man arbejder med følelser og emotioner på en måde, der kan føre til
psyko-biologisk færdiggørelse.

Under NARM-træningen vil du lære:

De forskellige færdigheder som er nødvendige for at kunne arbejde med udviklingstraumer vs. choktraumer, samt hvornår og hvorfor choktraumeinterventioner kan være kontraindicerende i arbejdet med udviklingstraumer.

Hvordan man adresserer det komplekse samspil mellem dysregulering i nervesystemet og identitetsforstyrrelser som lavt selvværd, kronisk selvkritik, toksisk skam, toksisk skyld og andre psyko-biologiske symptomer.

Hvordan man kan arbejde med de tidligt tilpassende overlevelsesstrategier i nuet, som engang var livreddende, men som nu virker hæmmende for vores klienters livsudfoldelse.

Hvornår man arbejder “bottom up” og “top-down”, og hvordan man arbejder simultant med begge retninger for at kunne møde de specielle udfordringer, vi finder i udviklingstraumer.

Hvordan man støtter klienter gennem en mindful og fremadskridende proces, som betyder, at de vil blive i stand til at
dis-identificere sig med deres identitetsforstyrrelser.

En ny sammenhængende teori for, hvordan man arbejder med følelser og emotioner på en måde, der kan føre til
psyko-biologisk færdiggørelse.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere optimalt. Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies på hjemmesiden.   Læs mere om cookiepolitikken her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om NARM Danmark i din indbakke.