Hvad er NARM

Hvad er NARM

Hvad er NARM?

NeuroAffektive Relationelle Model™

I dag er der en udbredt forståelse af, at krop og psyke hænger sammen og skal behandles som en samlet helhed.

NARM er en unik metode, som integrerer en kropslig og psykologisk tilgang i behandlingen af personer med lavt selvværd, skam og konstant selvkritik.

Derfor er NARM p.t. det bedste bud på en sammenhængende behandling i forhold til C-PTSD.

I NARM arbejder vi også med de sårbare før-sproglige eller ikke-sproglige sider af et menneske, der har været udsat for tidlige chok- og udviklingstraumer.

NARM er en banebrydende metode i forhold til, hvordan vi arbejder med tilknytning, relationer og udviklingstraumer.

NARM er en ressourceorienteret, ikke-regressiv og oplevelsesorienteret terapiform. 

Hvad er NARM?

NeuroAffektive Relationelle Model™

I dag er der en udbredt anerkendelse af, at krop og psyke hænger sammen og skal behandles som en samlet helhed.

NARM er en unik metode, som integrerer en kropslig og psykologisk tilgang i behandlingen af personer med lavt selvværd, skam og konstant selvkritik.

Indtil nu er NARM dermed det bedste bud på en sammenhængende behandling i forhold til C-PTSD. 

I NARM arbejder vi også med de sårbare før-sproglige eller ikke-sproglige sider af et menneske, der har været udsat for tidlige chok og udviklingstraumer. 

NARM er en banebrydende metode i måden, hvorpå vi arbejder med tilknytning, relationer og udviklingstraumer.

NARM er en ressourceorienteret, ikke-regressiv, oplevelsesorienteret terapiform. 

Hvad står N for i NARM?

Neuro: Henviser til den psyko-fysiske enhed og betydningen af et velfungerende nervesystem.

Nyere videnskabelig forskning peger på, at chok- og udviklingstraumer skader evnen til emotionel og autonom selvregulering, hvilket på sigt kan resultere i alvorlige, kroniske sygdomme og tidlig død.

I NARM arbejder vi med ”Somatisk Mindfulness”, hvor vi understøtter klientens evne til at kunne følge den organiske proces, som den udfolder sig her og nu.

hvad er narm

Hvad står N for i NARM?

Neuro: Henviser til den psyko-fysiske enhed og betydningen af et velfungerende nervesystem.

Nyere forskning peger på at chok- og udviklingstraumer skader evnen til emotionel og autonom selvregulering, hvilket på sigt kan føre til alvorlige, kroniske sygdomme og tidlig død.

I NARM arbejder vi med ”Somatisk Mindfulness”, hvor vi understøtter klientens evne til at kunne følge den organiske proces, som den udfolder sig her og nu.

hvad er narm

Hvad står A for i NARM?

Affektive: Henviser til, hvordan vi håndterer vores følelser.

Symptomer på følelsesmæssig dysregulering er, når vi ikke kan mærke vores følelser, når følelserne overvælder os og når grundstemningen er tung og trist og vores problemer forbliver uløste.

I NARM arbejder vi med at understøtte kapaciteten til at kunne rumme og håndtere intensiteten i stærke følelsesmæssige udtryk. De stærke følelser har dermed en mulighed for at blive færdiggjort og komme til en afslutning i stedet for at blive undertrykt eller fraspaltet.

Hvad står A for i NARM?

Affektive: Henviser til, hvordan vi håndterer vores følelser.

Symptomer på følelsesmæssig dysregulering er, når vi ikke kan mærke vores følelser, når følelserne overvælder os, når grundstemningen er tung og trist, og vores problemer forbliver uløste.

I NARM arbejder vi med at understøtte kapaciteten til at kunne rumme og håndtere intensiteten i stærke, følelsesmæssige udtryk. De stærke følelser har dermed en mulighed for at blive færdiggjort og komme til en afslutning fremfor at blive undertrykt eller fraspaltet.

hvad er narm

Hvad står R for i NARM?

Relationer: Henviser til de relationer, vi har indgået i som børn, der har afgørende indflydelse på vores partnervalg, venner, kollegaer, forældre-barn dynamikken i den familie vi selv har skabt og på hvad der sker i mødet mellem klient og terapeut.

Vi ved fra tilknytningsteorien, hvor stor betydning vores tidligste relationer har for identitetsdannelsen, og på om vi føler en naturlig tryghed og sikkerhed i mødet med vores omverden.

Barnet lærer evnen til selvregulering gennem moderen eller en anden primær omsorgsperson. 

Dermed er den tidligste tilknytning livsvigtig for barnet, og netop derfor vil barnet automatisk opgive eller fraspalte sine kernebehov for at bevare sin tilknytningsrelation.

At den tidlige kontakt er stabil, er essentiel for udformningen af den enkeltes mønstre i forhold til at være i kontakt med kroppens signaler, selvet og andre mennesker. For at kunne overleve tidlige traumer, vil vi som mennesker udvikle såkaldte adaptive overlevelsesstrategier.

Hvad står R for i NARM?

Relationer: Henviser til de relationer, vi har indgået i som børn, der har afgørende indflydelse på vores partnervalg, venner, kollegaer, forældre-barn-dynamikken i den familie, vi selv har skabt, og på hvad der sker i mødet mellem klient og terapeut. 

Vi ved fra tilknytningsteorien, at vores tidligste relationer har stor betydning for identitetsdannelsen og på, om vi oplever en naturlig tryghed og sikkerhed i vores møde med omverdenen.

Barnet lærer evnen til selvregulering gennem moderen eller en anden primær omsorgsperson. 

Dermed er den tidligste tilknytning livsvigtig for barnet, og netop derfor vil barnet automatisk opgive eller fraspalte sine kernebehov for at bevare sin tilknytningsrelation.

At have en stabil tidlig kontrakt er essentiel for udformningen af den enkeltes mønstre i forhold til at være i kontakt med kroppens signaler, selvet og andre mennesker. For at kunne overleve tidlige traumer vil vi som mennesker udvikle såkaldte adaptive overlevelsesstrategier.

Hvad står M for i NARM?

Model: Henviser til de fem udviklingsmæssige livstemaer, NARM opererer med. Man kan også kalde dem universelle eller arketypiske temaer, som alle mennesker bliver præget og udfordret af gennem deres udvikling.

Til hvert af udviklingstemaerne medfølger nogle centrale ressourcer, som er afgørende for evnen til selvregulering og evnen til at være autentisk til stede i nuet. 

Hvis de 5 kernebehov ikke bliver mødt, udvikles overlevelsesstrategier.

hvad er narm

Hvad står M for i NARM?

Model: Henviser til de fem udviklingsmæssige livstemaer, NARM opererer med. Man kan også kalde dem universelle eller arketypiske temaer, som alle mennesker bliver præget og udfordret af gennem deres udvikling.

Til hvert af udviklingstemaerne hører centrale ressourcer, der er afgørende for evnen til selvregulering, og vores evne til at være autentisk til stede i nuet.

Hvis de 5 kernebehov ikke bliver mødt, udvikles overlevelsesstrateiger.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere optimalt. Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies på hjemmesiden.   Læs mere om cookiepolitikken her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om NARM Danmark i din indbakke.