Praktiske oplysninger

Ofte stillede spørgsmål

Generelle oplysninger om NARM uddannelsen

NARM uddannelsen er ikke en grunduddannelse. Det er en terapeutisk efteruddannelse, der kræver en forudgående uddannelse samt erfaring inden for det psykologiske område.

Du kan f.eks. være uddannet psykolog, psykiater, psykoterapeut, læge eller anden uddannelse med relevant klientkontakt. Vi har haft kursister på uddannelsen med andre relevante baggrunde. Hvis du er i tvivl og ønsker optagelse på uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi anbefaler desuden at du har en vis klinisk erfaring og kendskab til nervesystemet.

Efter du har udfyldt og indsendt tilmeldingsskemaet, tager vi stilling til om du opfylder kriterierne for optagelse på NARM-uddannelsen.

Efter optagelsen sender vi et velkomstbrev og en faktura jf. din tilmelding.

I velkomstbrevet står der mere om betaling, betalingsdatoer, datoer for modulerne, kursussted, litteraturliste og forhåbentlig svar på de spørgsmål, som du måtte have.

Du er altid velkommen til henvende dig til os, hvis noget er uklart eller du har spørgsmål. Dette gøres lettest via mail: mail@narm-danmark.com

Omkring 3 uger før kursusstart vil du modtage program, undervisningsmateriale, deltagerliste og de sidste praktiske informationer.

Tove Mejdahl, NARM hoved-lærer, specialist og supervisor i klinisk psykologi, vil være hovedunderviser på træningen. Ledende assistent og psykolog Jeanett Bonnichsen støtter Tove i undervisningen.

Der vil desuden være en NARM-assistent til stede for hver ca. hver 5-8 studerende.

Den teoretiske uddannelse foregår i plenum. Øvelser og udbygningen af deltagernes færdigheder vil foregå i træningsgrupper af 5-6 deltagere med én assistent pr. gruppe. Der vil du få mulighed for at øve dig med mulighed for direkte feedback.

Vi gør alle alt, hvad vi kan for at skabe et positivt læringsrum, hvor der er plads til at eksperimentere, øve sig og få praktiske erfaringer med NARM.

Det er vigtigt for os, at du får de optimale betingelser for læring og maksimalt udbytte af uddannelsen. Vi anerkender, at læringsprocessen kan være sårbar for nogle, og det tager vi hånd om under gruppearbejdet.

Uddannelsen gennemføres på dansk.

Vi har gode erfaringer med deltagere fra både Sverige og Norge.

Tove underviser jævnligt i de skandinaviske lande uden problemer.

Hvis der er ønske om det, kan en eller flere træningsgrupper være på engelsk.

Det giver mulighed for, at du kan gennemføre NARM træningsterapi på engelsk.

Den primære undervisningsbog om udviklingstraumer er udgivet både på engelsk og dansk.

Den øvrige litteratur og artikler findes hovedsageligt på dansk. Enkelte værker er på engelsk.

Du modtager den endelige litteraturliste efter tilmelding.

Find mere information under menupunktet: ”Viden om NARM”.

Nej, det er det ikke.

Det er et tilbud til dem, som ønsker indsigt i NARM-metoden.

Men det kan naturligvis være en god idé, hvis du vil have en dybere indsigt i metoden, inden du beslutter dig for at søge optagelse på uddannelsen.

Du kan læse mere om introduktionskurset her på siden.

Generelt om NARM uddannelsen

NARM-uddannelsen er ikke en grunduddannelse. Det er en terapeutisk efteruddannelse, der kræver en forudgående uddannelse samt erfaring inden for det psykologiske område.

Du kan f.eks. være uddannet psykolog, psykiater, psykoterapeut, læge eller anden uddannelse med relevant klientkontakt. Vi har haft kursister på uddannelsen med andre relevante baggrunde. Hvis du er i tvivl og ønsker optagelse på uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi anbefaler desuden, at du har en vis klinisk erfaring og kendskab til nervesystemet.

Efter du har udfyldt og indsendt tilmeldingsskemaet, tager vi stilling til, om du opfylder kriterierne for optagelse på NARM-uddannelsen.

Efter optagelsen sender vi et velkomstbrev og en faktura jf. din tilmelding.

I velkomstbrevet står der mere om betaling, betalingsdatoer, datoer for modulerne, kursussted, litteraturliste og forhåbentlig svar på de spørgsmål, som du måtte have.

Du er altid velkommen til henvende dig til os, hvis noget er uklart eller du har spørgsmål. Dette gøres lettest via mail: mail@narm-danmark.com

Omkring tre uger før kursusstart vil du modtage program, undervisningsmateriale, deltagerliste og de sidste praktiske informationer.

Tove Mejdahl, der er NARM hoved-lærer, specialist og supervisor i klinisk psykologi, vil være hovedunderviser på træningen. Ledende assistent og psykolog Jeanett Bonnichsen støtter Tove i undervisningen.

Der vil desuden være en NARM-assistent til stede for hver ca. hver 5-8 studerende.

Den teoretiske uddannelse foregår i plenum. Øvelser og udbygningen af deltagernes færdigheder vil foregå i træningsgrupper af 5-6 deltagere, sammen med en assistent pr. gruppe. Der vil du få mulighed for at øve dig med mulighed for direkte feedback.

Vi gør alle alt, hvad vi kan for at skabe et positivt læringsrum, hvor der er plads til at eksperimentere, øve sig og få praktiske erfaringer med NARM.

Det er vigtigt for os, at du får de optimale betingelser for læring og maksimalt udbytte af uddannelsen. Vi anerkender, at læringsprocessen kan være sårbar for nogle, og det tager vi hånd om under gruppearbejdet.

Uddannelsen gennemføres på dansk.

Vi har gode erfaringer med deltagere fra både Sverige og Norge.

Tove underviser jævnligt i de skandinaviske lande uden problemer.

Hvis der er ønske om det, kan en eller flere træningsgrupper være på engelsk.

Det giver dermed mulighed for, at du kan gennemføre NARM-træningsterapi på engelsk.

Den primære undervisningsbog om udviklingstraumer er udgivet på både engelsk og dansk.

Den øvrige litteratur og artikler findes hovedsageligt på dansk. Enkelte værker er dog på engelsk.

Du modtager den endelige litteraturliste efter tilmelding.

Se endvidere menupunktet: ”Viden om NARM”.

Nej, introduktionskurset er ikke obligatorisk.

Det er et tilbud til dem, som ønsker indsigt i NARM-metoden.

Men det kan naturligvis være en god idé, hvis du vil have mere indsigt i metoden, inden du beslutter dig for at søge optagelse på uddannelsen.

Læs mere om introduktionskurset og meld dig til her.

Oplysninger om selve uddannelsen

Uddannelsen afholdes som 4 internater af 5 dages varighed pr. internat.

På nuværende tidspunkt afholdes internaterne på:

Fjelsted Skov Hotel og Konference
Store Landevej 92
5592 Ejby, Fyn
www.fjelstedskov.dk

Vi har prioriteret gode, smukke, rolige, professionelle og behagelige omgivelser til NARM-uddannelsen, så du kan få ro til at fokusere på din læring.

Alle kursister bor på enkeltværelse.

Der er gode parkeringsmuligheder. Nærmeste station er Middelfart.

For dem som har brug for det, vil vi i muligt omfang hjælpe med transport mellem Middelfart og kursuscenteret. Skiv på mail@narm-danmark.com hvis du har brug for hjælp med transporten.

Felsted Skov har et stort køkken og dermed god mulighed for at tilbyde f.eks. allergivenlig kost.

Meddel os gerne i god tid, hvis du har særlige behov.

Skriv gerne på: mail@narm-danmark.com

På modulerne er der undervisning hele dagen. Midt på dagen vil der være en lang frokostpause.

Den lange frokostpause midt på dagen og aftenerne efter endt undervisning, kan bruges individuel egen-terapi og supervision.

To af aftenerne under hvert modul, vil der være fælles gruppesupervision ledet af hovedlæreren (Tove). De ligger normalt fredag eller lørdag, men det kan afvige. 

Gruppesupervisionen varer 1,25 timer som afregnes direkte med Tove.

For at blive certificeret, skal du minimum deltage i 3 af de 4 lærerledede gruppesupervisioner eller have en individuel supervision med Tove i stedet for en gruppesupervision (aftales med Tove).

Hvis du af særlige årsager er fraværende en eller to dage under et modul, kan du mod ekstrabetaling modtage en video med dagen/dagenes undervisning. Den skal gennemses.

Yderligere skal du for hver fraværsdag gennemføre én ekstra times supervision.

Der vil du have mulighed for at diskutere det, som du er gået glip af.

Hvis du er fraværende tre eller flere dage på et modul, skal du tage modulet om igen.

Modulet kan eventuelt tages i et andet land, hvis du vil fortsætte med dit eget hold.

Du skal gennemføre 10 sessioner egen-terapi under uddannelsen.

Sessionerne afregnes direkte med den terapeut, du vælger og indgår ikke i den samlede betaling.

Vær opmærksom på, at den individuelle terapi kun godkendes, hvis den respektive terapeut er godkendt til at afholde NARM-sessioner for kursister.

Det er altså ikke nok at terapeuten er certificeret NARM-terapeut! På siden ”om os” kan du finde godkendte terapeuter.

Sessionerne er ment som en mulighed for, at du oplever egne temaer i NARM-kontekst og derigennem oplever effekten af NARM-terapi. Du får hermed også indsigt i NARM-metodens effektivitet, de underliggende teorier og fremgangsmåder.

Det er afgørende i NARM, at terapeuten kan være ”til stede” med klienten, selvom terapeutens egne temaer aktiveres. Vi finder derfor egen-terapien meget værdifuld.

Du skal gennemføre 10 supervisionssessioner under uddannelsen.

Sessionerne afregnes direkte med supervisor og indgår ikke i den samlede betaling.

Supervision bruges primært til gennemgang af klient-cases, så deltagerene kan fordybe deres forståelse for NARM og integrere NARM-processen.

I supervisionen kan også indgå demonstrationsterapi, hvor deltageren øver terapeutrollen og får direkte feedback. Der kan også indgå rollespil, hvor terapeuten spiller egen eller klientens rolle for at få en dybere forståelse for egen dynamik og klientens dynamik, set i NARM-perspektiv.

Supervision kan tages som individuel- eller gruppesupervision.

3 af de 10 supervisionssessioner skal tages med hovedlæreren (gennemføres en aften under modulerne).

3 af de 10 supervisionssessioner skal tages individuelt med godkendt supervisor.

De resterende 4 timer kan tages som individuelle sessioner eller gruppesupervision jf. nedenstående:

Du vil modtage godkendelse for 1 times godkendt supervision for:

 • 1 times individuel terapi
 • 1,5 times gruppesupervision med 2-3 personer
 • 2 timers gruppesupervision med 4-5 personer
 • 2,5 timers gruppesupervision med 6-8 personer

Supervisionen som ledes af hovedlæreren, tæller som 1 time, uanset antal deltagere.

Vær opmærksom på, at supervisionen skal gennemføres af en godkendt supervisor. Det er altså ikke nok, at supervisor er certificeret NARM-terapeut. Se siden ”om os” for at finde en godkendt supervisor.

Alle rettigheder til det materiale, som anvendes under uddannelsen, tilhører den respektive lærer, NARM Danmark og Laurence Heller. Intet materiale må gengives, kopieres eller anvendes uden skriftlig tilladelse.

Der gælder fuld tavshedspligt under og efter uddannelsen.

Undervisningen bliver videofilmet for dokumentation og i tilfælde af fravær. 1-2 fraværsdage på et modul kan erstattes af videoundervisning og ekstra supervision. Læs afsnittet om fravær.

Det er muligt at tilkøbe videofilm af undervisningen.

Når vi filmer, er det primært underviseren, som optages. Hvis du deltager i videofilmen under f.eks., demonstrationsterapier mm., indhentes særligt samtykke for, hvordan videomaterialet må anvendes.

Vi har naturligvis fuld respekt og forståelse for, hvis du ikke ønsker at blive filmet.

Praktisk om uddannelsen

Uddannelsen afholdes som 4 internater, af 5 dages varighed pr. internat.

På nuværende tidspunkt afholdes internaterne på:

Fjelsted Skov Hotel og Konference
Store Landevej 92
5592 Ejby, Fyn
www.fjelstedskov.dk

Vi har prioriteret gode, smukke, rolige, professionelle og behagelige omgivelser til NARM-uddannelsen, så du kan få ro til at fokusere på din læring.

Alle kursister bor på enkeltværelse.

Der er gode parkeringsmuligheder. Nærmeste station er Middelfart.

For dem som har brug for det, vil vi i muligt omfang hjælpe med transport mellem Middelfart og kursuscenteret. Skiv på mail@narm-danmark.com, hvis du har brug for hjælp med transporten.

Felsted Skov har et stort køkken og fin mulighed for at tilbyde f.eks. allergivenlig kost.

Meddel os gerne i god tid, hvis du har særlige kostbaserede behov.

Skriv til os på: mail@narm-danmark.com

På modulerne er der undervisning hele dagen. Midt på dagen er der en lang frokostpause.

Den lange frokostpause og aftenerne efter endt undervisning kan bruges til individuel egen-terapi og supervision.

Under hvert modul vil to af aftenerne være dedikeret til fælles gruppesupervision ledet af hovedlæren (Tove). Disse ligger normalt fredag og lørdag, men det kan afvige.

Sessionen tager normalt 1,25 timer, som afregnes direkte med Tove.

For at blive certificeret skal du minimum deltage i tre af de fire lærerledede gruppesupervisioner eller have en individuel supervision med Tove i stedet for en gruppesupervision (aftales med Tove).

Hvis du bliver forhindret i at være til stede en eller to dage under et modul, kan du mod ekstrabetaling modtage en video med dagen/dagenes undervisning. Den video skal du gennemse.

Yderligere skal du for hver fraværsdag gennemføre én ekstra times supervision.

Der vil du have mulighed for at diskutere det, som du er gået glip af.

Hvis du er fraværende 3+ dage på et modul, skal du tage modulet om igen.

Modulet kan eventuelt tages i et andet land, hvis du vil fortsætte med dit eget hold.

Du skal gennemføre 10 sessioner egen-terapi under uddannelsen.

Sessionerne afregnes direkte med den terapeut, du vælger, og afregningen indgår ikke i den samlede betaling.

Vær opmærksom på, at den individuelle terapi kun godkendes, hvis den respektive terapeut er godkendt til at afholde NARM-sessioner for kursister.

Det er altså ikke nok, at terapeuten er certificeret NARM-terapeut! På siden ”Om os” kan du finde godkendte terapeuter.

Sessionerne er ment som en mulighed for, at du oplever egne temaer i NARM-kontekst og derigennem oplever effekten af NARM-terapi. Du får hermed også indsigt i NARM-metodens effektivitet, de underliggende teorier og fremgangsmåder.

Det er afgørende i NARM, at terapeuten kan være ”til stede” med klienten, selvom terapeutens egne temaer aktiveres. Vi finder derfor egen-terapien meget værdifuld.

Du skal gennemføre 10 supervisionssessioner under uddannelsen.

Sessionerne afregnes direkte med supervisor og indgår ikke i den samlede betaling.

Supervision bruges primært til gennemgang af klient-cases, så deltagerene kan fordybe deres forståelse for NARM og integrere NARM-processen.

I supervisionen kan også indgå demonstrationsterapi, hvor deltageren øver terapeutrollen og får direkte feedback. Der kan også indgå rollespil, hvor terapeuten spiller egen eller klientens rolle for at få en dybere forståelse for egen dynamik og klientens dynamik set i et NARM-perspektiv.

Supervision kan tages som individuel- eller gruppesupervision.

3 af de 10 supervisionssessioner skal tages med hovedlæreren. (Gennemføres en aften under modulerne.)

3 af de 10 supervisionssessioner skal tages individuelt med godkendt supervisor.

De resterende 4 timer kan tages som individuelle sessioner eller gruppesupervision jf. nedenstående:

Du vil modtage godkendelse for 1 times godkendt supervision for:

 • 1 times individuel terapi
 • 1,5 times gruppesupervision med 2-3 personer
 • 2 timers gruppesupervision med 4-5 personer
 • 2,5 timers gruppesupervision med 6-8 personer

Supervisionen, som ledes af hovedlæreren, tæller som 1 time, uanset antal deltagere.

Vær opmærksom på, at supervisionen skal gennemføres af en godkendt supervisor. Det er altså ikke nok, at supervisor er certificeret NARM-terapeut. Se siden ”Om os” for at finde en godkendt supervisor.

Alle rettigheder til det materiale, som bruges under uddannelsen, tilhører den respektive lærer, NARM Danmark og Laurence Heller. Intet materiale må gengives, kopieres eller anvendes uden skriftlig tilladelse.

Der gælder fuld tavshedspligt under og efter uddannelsen.

Undervisningen bliver videofilmet for dokumentation og i tilfælde af fravær. En til to fraværsdage på et modul kan erstattes af videoundervisning og ekstra supervision. Læs afsnittet om fravær.

Det er muligt at købe videofilm af undervisningen.

Når vi filmer, er det primært underviseren, som optages. Hvis du deltager i videofilmen under f.eks. demonstrationsterapier mm., indhentes særligt samtykke for, hvordan videomaterialet må anvendes.

Vi har naturligvis fuld respekt og forståelse for, hvis du ikke ønsker at blive filmet.

Oplysninger efter endt NARM uddannelse

Du vil modtage et internationalt NARM-certifikat, når du kan tilfredsstille alle fire nedenstående krav:

 1. Du har deltaget i alle undervisningssessioner på alle fire moduler. (Læs om fravær i afsnittet om selve uddannelsen.)
 2. Du har modtaget 10 individuelle terapisessioner af en certificeret NARM-terapeut, der er særligt godkendt til at måtte give NARM-terapi til kursister. Det er vigtigt at understrege, at en NARM-certificering IKKE er nok til, at terapien kan medregnes i de 10 timer. Du kan finde terapeuter som er godkendt på siden ”om os”. (Læs om individuel terapi i afsnittet om selve uddannelsen.)
 3. Du har gennemført 10 supervisionssessioner. (Læs om supervision i afsnittet om selve uddannelsen).
 4. Du udviser forståelse for NARM, metoder og den terapeutiske tilgang i NARM.

Hvis den grundlæggende forståelse ikke er tilstede, kan hovedlæreren kræve yderligere egen-terapi og supervision.

Ja, hvis du er certificeret, kan du blive optaget på listen over certificerede terapeuter her på hjemmesiden. 

For at gøre dette, skal du oprette en profil her. Derefter skal din profil godkendes af NARM Danmark.

Du vil få en mail, når din profil er godkendt og du kan derefter logge ind og redigere din profil. 

Her på siden i menupunktet ”viden om NARM”, kan du finde mange gode ressourcer, hvor du kan holde din viden ajour.

Når du har gennemført uddannelsen, er det muligt at gentage uddannelsen til halv kursuspris.

Det vil sige at du betaler fuld pris for kost og logi, men kun 50% af kursusomkostningen.

Kontakt os på mail@narm-danmark.com, hvis du ønsker at deltage på uddannelsen igen.

Efter endt NARM uddannelse

Du vil modtage et internationalt NARM-certifikat, når du kan tilfredsstille alle 4 nedenstående krav:

 1. Du har deltaget i alle undervisningssessioner på alle 4 moduler. (Læs om fravær i afsnittet “Praktisk om uddannelsen”.
 2. Du har modtaget 10 individuelle terapisessioner af en certificeret NARM-terapeut, der er særligt godkendt til at give NARM-terapi til kursister. Det er vigtigt at understrege, at et NARM-certifikat ikke er nok til at give NARM-terapi til kursister. Du kan finde godkendte terapeuter på siden ”Om os”. (Læs om individuel terapi i afsnittet om selve uddannelsen.)
 3. Du har gennemført 10 supervisionssessioner. (Læs om supervision i afsnittet om selve uddannelsen.)
 4. Du udviser forståelse for NARM, metoder og den terapeutiske tilgang i NARM.

Hvis den grundlæggende forståelse ikke er tilstede, kan hovedlæreren kræve yderligere egen-terapi og supervision.

Alle der har gennemført NARM uddannelsen inden for de gældende fraværsregler, modtager naturligvis et kursusbevis. Certificeringen er frivillig.

Ja, hvis du er certificeret, kan du blive optaget på listen over certificerede terapeuter her på hjemmesiden. 

Du skal blot oprette en profil her. Derefter skal din profil godkendes af NARM Danmark.

Du vil få en mail, når din profil er godkendt og derefter kan du logge ind og redigere din profil. 

Under menupunktet ”Viden om NARM” her på siden kan du finde mange gode ressourcer, hvor du kan holde din viden ajour. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få NARM-nyheder direkte i indbakken.

Når du har gennemført uddannelsen, er det muligt at gentage uddannelsen til halv kursuspris.

Det vil sige, at du betaler fuld pris for kost og logi, men kun 50% af kursusomkostningen.

Kontakt os på mail@narm-danmark.com, hvis du ønsker at deltage på uddannelsen igen.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere optimalt. Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies på hjemmesiden.   Læs mere om cookiepolitikken her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om NARM Danmark i din indbakke.