Priser og datoer

Priser og datoer

Datoer for NARM-uddannelsen

NARM-uddannelse 2024-2025

 

Modul 1 / Workshop (EKSTRA – I KØBENHAVN)
Fredag d. 6/9 – tirsdag d. 10/9 – 2024
— Dette er en ekstra workshop / modul 1 vi helt ekstraordinært afholder som dagkursus i københavn.
Læs mere her.

Modul 2 (INTERNAT PÅ FYN)
Torsdag d. 31/10 – mandag d. 04/11 – 2024 

Modul 3 (INTERNAT PÅ FYN)
Torsdag d. 3/4 – mandag d. 7/4 – 2025 

Modul 4 (INTERNAT PÅ FYN)
Torsdag d. 25/9 – mandag d. 29/9 – 2025

NARM-uddannelse 2025-2027

 

Modul 1 (INTERNAT PÅ FYN)
Torsdag d. 4/12 – mandag d. 8/12 – 2025 

Modul 2 (INTERNAT PÅ FYN)
Torsdag d. 7/5 – mandag d. 11/5 – 2026

Modul 3 (INTERNAT PÅ FYN)
Torsdag d. 19/11 – mandag d. 23/11 – 2026

Modul 4 (INTERNAT PÅ FYN)
Torsdag d. 22/4 – mandag d. 26/4 – 2027

Sted

Uddannelsen gennemføres som internat på:

Fjelsted Skov
Store Landevej 92
5592 Ejby, Fyn
www.fjelstedskov.dk

I prisen indgår overnatning fra torsdag til mandag.

Det er muligt at ankomme onsdag mod ekstrabetaling.

Priser

I den samlede pris indgår følgende:

Modul 1 og 2

Du kan tilmelde dig modul 1 og 2 enkeltvis.

Pris for hold 2024-2025 pr. modul er DKK 20.800,-. 
Ved tilmelding til begge moduler samtidigt, er prisen DKK 19.400,- pr. modul. 

Pris for hold 2025-2027 pr. modul er DKK 21.600,-. 
Ved tilmelding til begge moduler samtidigt, er prisen DKK 20.200,- pr. modul. 

Hvis du kun har tilmeldt dig modul 1, har du mulighed for at opnå den lavere pris, hvis du tilmelder dig modul 2 senest 20 dage efter gennemførelsen af modul 1.

Kurset er momsfrit jf. reglerne om efteruddannelse. 

Specielt for psykologer: I stedet for modul 1 kan du deltage i NARM-workshoppen. Det svarer til modul 1 og er godkendt med 30 timer til videreuddannelse indenfor specialistordningen hos Dansk Psykolog Forening. Efter workshoppen kan du gå videre på modul 2.

 

Modul 1 og 2

Du kan tilmelde dig modul 1 og 2 enkeltvis.

Pris for hold 2024-2025 pr. modul er DKK 20.800,-. 
Ved tilmelding til begge moduler samtidigt, er prisen DKK 19.400,- pr. modul. 

Pris for hold 2025-2027 pr. modul er DKK 21.600,-. 
Ved tilmelding til begge moduler samtidigt, er prisen DKK 20.200,- pr. modul. 

Hvis du kun har tilmeldt dig modul 1, har du mulighed for at opnå den lavere pris, hvis du tilmelder dig modul 2 senest 30 dage efter gennemførelsen af modul 1.

Kurset er momsfrit jf. reglerne om efteruddannelse. 

Specielt for psykologer: I stedet for modul 1 kan du deltage i NARM-workshoppen. Det svarer til modul 1 og er godkendt med 30 timer til videreuddannelse indenfor specialistordningen hos Dansk Psykolog Forening. Efter workshoppen kan du gå videre på modul 2.

Modul 3 og 4

Modul 3 og 4 kan kun tilmeldes samtidigt.

Pris pr. modul for hold 2024 – 2025 er DKK 19.400,- og derfor totalt for modul 3 og 4: DKK 38.800,-

Pris pr. modul for hold 2025 – 2027 er DKK 20.200,- og derfor totalt for modul 3 og 4: DKK 40.400,-

Kurset er momsfrit jf. reglerne om efteruddannelse. 

Modul 3 og 4

Modul 3 og 4 kan kun tilmeldes samtidigt.

Pris pr. modul for hold 2024 – 2025 er DKK 19.400,- og derfor totalt for modul 3 og 4: DKK 38.800,-

Pris pr. modul for hold 2025 – 2027 er DKK 20.200,- og derfor totalt for modul 3 og 4: DKK 40.400,-

Kurset er momsfrit jf. reglerne om efteruddannelse. 

Individuel egen-terapi under modulerne

Individuel egen-terapi som afgives under afholdelsen af modulerne afregnes med DKK 1.000,- pr. session.

Afregnes direkte med den enkelte NARM terapeut.

Individuel egen-terapi mellem modulerne afregnes direkte med den enkelte terapeut til terapeutens normalpris. Prisen er mellem kr. 1.050,00 og kr. 1.500,00 pr. session afhængig af terapeut.

Supervision under modulerne

Fælles lærerledet gruppesupervision, 1 time under modulerne, afregnes med DKK 450,- pr. time.

Du skal deltage i mindet 3 lærerledede gruppesupervisioner for at blive certificeret.

Individuel supervision som afgives under afholdelsen af modulerne afregnes med DKK 1.000,- pr. session. Gruppe supervision afhænger af gruppens størrelse og aftales direkte med supervisor. 

Supervision mellem modulerne afregnes direkte med den enkelte terapeut til terapeutens normalpris. Prisen er mellem kr. 1.050,00 og kr. 1.500,00 pr. session afhængig af supervisor.

Individuel egen-terapi under modulerne

Individuel egen-terapi som afgives under afholdelsen af modulerne afregnes med DKK 1.000,- pr. session.

Afregnes direkte med den enkelte NARM terapeut.

Individuel egen-terapi mellem modulerne afregnes direkte med den enkelte terapeut til terapeutens normalpris. Prisen er mellem kr. 1.050,00 og kr. 1.500,00 pr. session afhængig af terapeut.

Supervision under modulerne

Fælles lærerledet gruppesupervision, 1 time under modulerne, afregnes med DKK 450,- pr. time.

Du skal deltage i mindet 3 lærerledede gruppesupervisioner for at blive certificeret.

Individuel supervision som afgives under afholdelsen af modulerne afregnes med DKK 1.000,- pr. session. Gruppe supervision afhænger af gruppens størrelse og aftales direkte med supervisor. 

Supervision mellem modulerne afregnes direkte med den enkelte terapeut til terapeutens normalpris. Prisen er mellem kr. 1.050,00 og kr. 1.500,00 pr. session afhængig af supervisor.

Samlet beløb for uddannelsen hold 2024 - 2025

Modul 1 og 2 (ved samtidig tilmelding)

DKR 38.800,- (stiger til DKR 40.400 for hold 2025 – 2027)

Modul 3 og 4 (kun samtidig tilmelding)

DKR 38.800,- (stiger til DKR 40.400 for hold 2025 – 2027)

Individuel egen-terapi, 10 sessioner á DKR 1.000,- til DKR 1.500,- (Prisen afhænger af den enkelte terapeuts priser.)

DKR 10.000,- til 15.000,- (DKR 11.000 – 16.000 for hold 2025 – 2027)

Lærersupervision, 4 sessioner á DKR 450,- hvis på moduler, DKR 1.500,- hvis supervisionen tages mellem modulerne.

DKR 1.800,- til 6.000,- (Reguleres for hold 2025 – 2027)

Supervision, 6 sessioner á DKR 1.000,- til 1.500,-

DKR 6.000,- til 9.000,- (Reguleres for hold 2025 – 2027)

Obligatorisk lærebog (Udviklingstraumer med Dr. Laurence Heller)

DKR 300,-

Totalpris

DKR 95.700,- til 107.900,- for hold 2024 – 2025.

Vi får ofte henvendelser fra virksomheder og myndigheder, om hvorvidt vi kan lave en samlet opkrævning for hele uddannelsen inkl. egenterapi og supervision. Det vil sige at vi afregner sessioner med de enkelte terapeuter, og administrerer samt dokumenterer kursistens gennemførelse af egenterapi og supervision.

Det kan vi naturligvis, med det forbehold at vi opkræver samlet for alle 10 timers egenterapi og/eller samlet for 10 timers supervision. 

Eftersom vi ikke kender kursistens valg af terapeut (pris) og vi skal have dækket de administrative omkostninger, fakturerer vi sessionerne til DKR 1.500,- pr. session. Totalt DKR 15.000,- for egenterapi og DKR 15.000,- for supervision.

Totalprisen ved samlet fakturering bliver DKR 107.900,- som anført i ovenstående skema.

Tilmeldinger er bindende.

Efter tilmelding fremsendes faktura på førstkommende modul.

Det vil sige, at selvom du tilmelder dig to moduler samtidig, betaler du kun for førstkommende modul til at starte med. Mellem det gennemførte modul og næste tilmeldte modul fremsendes næste faktura jf. nedenstående.

Ved tilmelding mere end 60 dage før planlagt startdato:

Vi fremsender faktura på depositum DKK 4.000,-

Betalingsfrist netto 14 dage.

45 dage før planlagt startdato fremsendes faktura på restbeløbet.

Betalingsfrist netto 14 dage.

Ved tilmelding mindre end 60 dage før planlagt startdato:

Vi fremsender faktura på det fulde beløb.

Betalingsfrist netto 14 dage, dog senest ved kursusstart.

Du er naturligvis altid velkommen til at indbetale det fulde beløb på et eller flere moduler tidligere. I givet fald du har specielle ønsker til betalingen, er du velkommen til at kontakte os på: mail@narm-danmark.com.

Tilmeldinger er bindende.

 

For modul 1 og 2 gælder, at du kan tilmelde dig modul 1 alene, eller modul 1 og 2 samtidigt.

Ved samtidig tilmelding, opnår du rabat på begge moduler.

Ved samtidig tilmelding, er tilmelding til begge moduler bindende.

 

For modul 3 og 4 gælder, at du kun kan tilmelde dig begge moduler samtidigt.

Tilmeldingen til begge moduler er bindende.

 

Afbestilling mere end 65 dage før planlagt modulstart af modul 1 og 3:

Der opkræves et administrationsgebyr på DKK 1.800.

 

Afbestilling mellem 65 – 35 dage før planlagt modulstart af modul 1 og 3:

Der opkræves 45 % af den bekræftede pris.

 

Afbestilling mellem 35 – 14 dage før planlagt modulstart af modul 1 og 3:

Der opkræves 75 % af den bekræftede pris.

 

Afbestilling under 14 dage før planlagt modulstart af modul 1 og 3:

Det fulde beløb opkræves.

 

Afbestilling af modul 2 og 4 er ikke mulig, med mindre modul 2 er købt enkeltvis.

I givet fald modul 2 er købt enkeltvis, gælder samme betingelser som beskrevet ovenstående for modul 1 og 3.

Hvis du har spørgsmål til priser, betalinger eller afbestilling, er du altid velkommen til at skrive på: mail@narm-danmark.com.

Betingelser, betalingsbetingelser og afbestillingsbetingelser er afstemt med vores muligheder for at afbestille værelser, forplejning, lærere, assistenter mm. Derfor har vi ikke mulighed for at afvige fra betingelserne generelt.

Tilmeldinger er bindende.

Efter tilmelding fremsendes faktura på førstkommende modul jf. nedenstående.

Det vil sige, at selvom du tilmelder dig to moduler samtidigt, betaler du kun for førstkommende modul til at starte med. Når første modul er gennemført, fremsender vi faktura jf. nedenstående.

Ved tilmelding mere end 60 dage før planlagt startdato:

Vi fremsender faktura på depositum DKK 4.000,- i forbindelse med din tilmelding.
Betalingsfrist netto 14 dage.

Samtidig med at du modtager fakturaen for depositum, modtager du en faktura på restbeløbet.
Betalingsfrist 40 dage før planlagt kursusstart.
Du er velkommen til at betale fakturaen tidligere.

Ved tilmelding mindre end 60 dage før planlagt startdato:

Vi fremsender faktura på det fulde beløb.
Betalingsfrist netto 14 dage, dog senest ved kursusstart.

Hvis du ønsker at betale flere moduler samtidigt, er du velkommen til at kontakte os på: mail@narm-danmark.com.

Tilmeldinger er bindende.

Du kan tilmelde dig modul 1 og 2 enkeltvis eller samlet.

Hvis du tilmelder dig modul 1 og 2 samlet, opnår du rabat på begge moduler jf. prisoplysningerne.

Ved tilmelding til modul 1 alene, kan du opnå rabatten ved tilmelding til modul 2 senest 30 dage efter du har gennemført modul 1.

Gennemfører du modulerne enkeltvis, gælder den fulde pris.

Ønsker du at deltage på modul 2, efter at have gennemført workshoppen, gælder samme regler for rabat.

For modul 3 og 4 gælder, at du kun kan tilmelde dig begge moduler samtidigt.

Tilmeldinger er bindende.

Afbestilling af modul 1 og 3:

Afbestilling mere end 65 dage før planlagt modulstart:
Der opkræves et administrationsgebyr på DKK 1.800.

Afbestilling mellem 65 – 35 dage før planlagt modulstart:
Der opkræves 45 % af den bekræftede pris.

Afbestilling mellem 35 – 14 dage før planlagt modulstart:
Der opkræves 75 % af den bekræftede pris.

Afbestilling under 14 dage før planlagt modulstart.
Det fulde beløb opkræves.

Afbestilling af modul 2 og 4 er ikke mulig.
Undtaget er modul 2, såfremt det er købt enkeltvis – der gælder samme betingelser som beskrevet ovenstående for modul 1 og 3.

Hvis du har spørgsmål til priser, betalinger eller afbestilling, er du altid velkommen til at skrive på: mail@narm-danmark.com.

Betingelser, betalingsbetingelser og afbestillingsbetingelser er afstemt med vores muligheder for at afbestille værelser, forplejning, lærere, assistenter mm. Derfor har vi ikke mulighed for at afvige fra betingelserne.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere optimalt. Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies på hjemmesiden.   Læs mere om cookiepolitikken her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om NARM Danmark i din indbakke.